Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Saadey Cm Saab


زیرنویس فارسیSaadey CM Saab (2016)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : این فیلم در مراکز سه نفر از دوستان که دوست نداشتن سیاست و مشکلات که یکی (Harbhajan مان) می شود وزیر.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است