Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Xxx The Return Of Xander Cage


زیرنویس فارسیxXx: The Return of Xander Cage (2017)


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : به Xander قفس برای مرده پس از یک حادثه را ترک کرد، هر چند او مخفیانه به عمل برای یک جدید، انتساب سخت با کنترل خود آگوستوس گیبونز را برمی گرداند.


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
x-X-x_ The Return of Xander Cage Official Trailer
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
xXx: The Return Of Xander Cage (2017) Trailer
تریلر تریپل ایکس:بازگشت زاندرزکیج- مترجم:امیرهانتر
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )